Componenţa Comisiilor de Specialitate

I. COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALE, BUGET, FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT, SERVICII ŞI COMERŢ

1.BUDE IOAN - preşedinte;
2 KRAUS VASILE - secretar;
3 LEŞE RADU - membru;
4 NEMETH ZOLTAN - membru;
5 ȘANTA ALEXANDRU - membru;


II. COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE PROTECTIA MEDIULUI, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ŞI ARHITECTURA, AGRICULTURĂ

1 NECHITA IOAN - preşedinte;
2 CHIRA IOAN - secretar;
3 NEMETH ZOLTAN - membru;
4 ȚURA FLORIN - membru;
5 GIURGIU DOREL - membru;


III. COMISIA PENTRU INVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTURĂ, PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORTIVE ŞI DE AGREMENT
1 BILȚ VALERIA - preşedinte;
2 BURZO MIHAI - secretar;
3 PETRUŢ CĂTĂLIN - membru;
4 NECHITA IOAN - membru;
5 MUREȘAN MIHAI - membru;


IV. COMISIA PENTRU ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA, JURIDICA, APARAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI LIBERTATII CETATENILOR, INTEGRARE EUROPEANĂ
1 BUŞECAN VASILE - preşedinte;
2 LEȘE IOANA - secretar;
3 KRAUS VASILE - membru;
4 ŞANTA VASILE - membru;
5 BUDA IOAN - membru;