Componenţa Consiliului Local

Consiliul Local Târgu Lăpuş, autoritate administrativă autonomă deliberativă, este compus din 17 consilieri aleşi în condiţiile legii pe o perioadă de 4 ani. Consiliul Local se întruneşte lunar în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este nevoie, în sedinţe extraordinare. În intervalul dintre şedinţe, Consiliul îşi desfăşoară activitatea prin comisiile de specialitate, care propun, prin rapoarte, admiterea sau respingerea proiectelor de hotărâri sau a altor acte.
 
Nr. Crt. Nume şi prenume Apartenenţă politică
1 BILȚ VALERIA
P.N.L
2 BUDA IOAN
 P.S.D
3 BUDE IOAN
 P.N.L
4 BURZO MIHAI
P.E.R
5 BUȘECAN VASILE
 P.N.L
6 CHIRA IOAN
 P.S.D
7 GIURGIU DOREL GHEORGHE
P.N.L
8 KRAUS VASILE FRANCISC
P.N.L
9 LEȘE MIHAELA IOANA
P.M.P
10 LEȘE RADU AUREL
P.N.L
11 MUREȘAN MIHAI CĂLIN
P.S.D
12 NECHITA IOAN
P.N.L
13 NEMETH ZOLTAN
U.D.M.R
14 PETRUȚ TICULEANU SILVIAN CĂTĂLIN
P.N.L
15 ȘANTA ALEXANDRU
P.S.D
16 SANTA VASILE
P.N.L
17 ȚURA FLORIN DANIEL
P.E.R