Anunturi

21.09.2010
ANUNŢ PUBLIC - AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MARAMUREŞ
 

 

ANUNŢ PUBLIC
privind decizia etapei de încadrare

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ TÂRGU LĂPUŞ, cu sediul în Tg. Lăpuş, str. Ţibleşului, nr.2, titular al proiectului "Asigurarea sustenabilităţii energetice a consumatorilor publici aparţinând U.A.T. Târgu Lăpuş, prin realizarea unei noi capacităţi de producere a energiei electrice valorificând resursele energetice regenerabile (energie solară)" propus a fi amplasat în Tg.Lăpuş, sat. Răzoare, extravilan, păşunea Vârtoape, judeţul Maramureş, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului: "nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate", în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul mai sus menţionat.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş, cu sediul în localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, jud. Maramureş, în zilele de luni - joi între orele 8 -16.30, iar vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmmm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ în presă.