NECULINA GABRIELA CHIRA
Data naşterii : 18.08.1968

NAȚIONALITATE: română
STARE CIVILĂ: necăsătorită
STUDII: superioare
 
ACTIVITATE PROFESIONALĂ
1990-1996: Inspector în cadrul Compartimentului Autoritate tutelară
1996-2000: șef compartiment
2000-2007: consilier juridic-șef Serviciu Administrație Publică Locală
2007-prezent: secretar oraș