Adresa: str. Țibleșului nr. 2, Târgu Lăpuş, 435600 jud. Maramureş

Tel.: 0262-384.465 Fax: 0262-385.403 Email: primaria_tgl@yahoo.com

Orașul Târgu Lăpuș

Anunt elaborare PUZ

Detalii in atasamente

07 December 2018
Proces Verbal de selectie a dosarelor concurs muncitor/necalificat serv Salubritate

Rezultat final. 


Detalii în atașament. 

29 November 2018
Proces verbal de selecție a dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 29.11.2018

Detalii în atașament. 

20 November 2018
Anunț amanare concurs salubrizare

Serviciul Pulbic de Salubrizare al Orașului Târgu Lăpuș , anunță amânarea concursului organizat in data de 27.11.2018 proba scrisa si 29.11.2018 - pro...

20 November 2018
Declarații de avere 2018 funcționari publici

27 June 2018
Primar

MITRU LEŞE

DATA NAŞTERII : 17.07.1956
Adresa:  435600, Târgu Lăpuș, Maramureș, România
Telefon: 0262-384465


Sumar
NAȚIONAL...

23 May 2018
Viceprimar

VASILE KRAUS

DATA NAŞTERII : 19.01.1964
Adresa:  435600, Târgu Lăpuș, Maramureș, România


Sumar
NAȚIONALITATE: română
...

23 May 2018
Horărâri 2018

12 December 2018
Declarații de interese 2018 CL

În această pagină regăsiți declarațiile de interese ale Consilierilor Locali ai Orașului Târgu Lăpuș

27 June 2018
Declarații de avere 2018 CL

În această pagină regăsiți atașate declarațiile de avere ale Consilierilor Locali ai Orașului Târgu Lăpuș

27 June 2018
Componența Consiliului Local

Consiliul Local Târgu Lăpuş, autoritate administrativă autonomă deliberativă, este compus din 17 consilieri aleşi în condiţiile legii pe o perioadă de...

23 May 2018
Cadrul geografic


CADRUL GEOGRAFIC
Din punct de vedere natural-geografic, teritoriul judeţului Maramureş se caracterizează prin existenţa a două bazine depresionare ce concentrează în cadrul lor majoritatea aşezărilor umane: depresiunea Maramureşului şi depresiunea Copalnic-Lăpuş, separate de lanţul munţilor Gutâi-Ţibleş. În cadrul depresiunii Baia Mare-Copalnic-Lăpuş locali...

23 May 2018
Relieful și vegetația

RELIEFUL ŞI VEGETAŢIA
Relief. Aşezată într-o depresiune intramontană orientată spre sud - care se sprijină la nord pe munţii vulcanici ai Ţibl...

23 May 2018
Istoricul localității


ISTORICUL LOCALITĂŢII
Cea mai veche atestare documentară a toponimicului Lăpuş, datează din 1070 şi se referă...

23 May 2018
Învățământ

Educație
Tradiţia educaţiei în Târgu L...

23 May 2018
Legături utile


LEGĂTURI UTILE
Din judeţul MARAMUREŞ
Primăria Municipiului Baia Mare 

Prefectura judeţului Maramureş 

Inspectoratul de Poliţie Maramureş 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş 

Inspectoratul Teritor...

23 May 2018
Coduri poștale

435600MaramuresTargu Lapus

23 May 2018
Town to town, bulding a European Culture of Zero Waste

Primaria Targu Lapus este partener si model de bune practici in proiectul "Town to town, building a European Culture of Zero Waste".

23 May 2018
Anunțuri

23 May 2018