Adresa: str. Țibleșului nr. 2, Târgu Lăpuş, 435600 jud. Maramureş

Tel.: 0262-384.465 Fax: 0262-385.403 Email: primaria_tgl@yahoo.com

Orașul Târgu Lăpuș

Primar

MITRU LEŞE

DATA NAŞTERII : 17.07.1956
Adresa:  435600, Târgu Lăpuș, Maramureș, România
Telefon: 0262-384465


Sumar
NAȚIONALITATE: română
STARE CIVILĂ: necăsătorit
STUDII: superioare
 
ACTIVITATE PROFESIONALĂ
2000: Control financiar și management
2000-2003: Viceprimar al orașului Târgu Lăpuș
2003-2004: Primar interimar
2004-2008: Primar al orașului...

23 May 2018
Viceprimar

VASILE KRAUS

DATA NAŞTERII : 19.01.1964
Adresa:  435600, Târgu Lăpuș, Maramureș, România


Sumar
NAȚIONALITATE: română
...

23 May 2018
Secretar

NECULINA GABRIELA CHIRA
DATA NAŞTERII : 18.08.1968
Sumar
NAȚIONALITATE: română
STARE CIVILĂ: necăsătorită
STUDII: supe...

23 May 2018
Declarații de interese

23 May 2018
Componența Consiliului Local

Consiliul Local Târgu Lăpuş, autoritate administrativă autonomă deliberativă, este compus din 17 consilieri aleşi în condiţiile legii pe o perioadă de 4 ani. Consiliul Local se întruneşte lunar în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este nevoie, în sedinţe extraordinare. În intervalul dintre şedinţe, Consiliul îşi desfăşoară activitatea prin comisiile de specialitate, care propun, prin rapoarte, a...

23 May 2018
Horărâri Consiliu Local

23 May 2018
Componența Comisiilor de specialitate

COMPONENŢA COMISIILOR DE SPECIALITATE
I. COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALE, BUGET, FINANŢE, ADMINISTRAREA DOM...

23 May 2018
Minute CL

23 May 2018
Cadrul geografic


CADRUL GEOGRAFIC
Din punct de vedere natural-geografic, teritoriul judeţului Maramureş se caracterizează prin existenţa a două bazine depresionare ce concentrează în cadrul lor majoritatea aşezărilor umane: depresiunea Maramureşului şi depresiunea Copalnic-Lăpuş, separate de lanţul munţilor Gutâi-Ţibleş. În cadrul depresiunii Baia Mare-Copalnic-Lăpuş locali...

23 May 2018
Relieful și vegetația

RELIEFUL ŞI VEGETAŢIA
Relief. Aşezată într-o depresiune intramontană orientată spre sud - care se sprijină la nord pe munţii vulcanici ai Ţibl...

23 May 2018
Istoricul localității


ISTORICUL LOCALITĂŢII
Cea mai veche atestare documentară a toponimicului Lăpuş, datează din 1070 şi se referă...

23 May 2018
Învățământ

Educație
Tradiţia educaţiei în Târgu L...

23 May 2018
Legături utile


LEGĂTURI UTILE
Din judeţul MARAMUREŞ
Primăria Municipiului Baia Mare 

Prefectura judeţului Maramureş 

Inspectoratul de Poliţie Maramureş 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş 

Inspectoratul Teritor...

23 May 2018
Coduri poștale

435600MaramuresTargu Lapus

23 May 2018
Town to town, bulding a European Culture of Zero Waste

Primaria Targu Lapus este partener si model de bune practici in proiectul "Town to town, building a European Culture of Zero Waste".

23 May 2018
Anunțuri

23 May 2018