Adresa: str. Țibleșului nr. 2, Târgu Lăpuş, 435600 jud. Maramureş

Tel.: 0262-384.465 Fax: 0262-385.403 Email: primaria_tgl@yahoo.com

Atracții turistice

23 May 2018

ATRACȚII TURISTICE
Teritoriul periurban al Târgului Lăpuş cuprinde un număr impresionant de monumente istorice de tipul: monumente situri arheologice, monumente de arhitectură, clădiri memoriale şi monumente de artă plastică, dispersate în întreaga zonă, multe oferind şi un fond etnografic remarcabil.Totalitatea monumentelor aflate pe teritoriul orasului Târgu Lăpuș este de 23.
În comuna Suciu de Sus, pe teritoriul satului cu acelaşi nume, au fost descoperite (1887, 1913, 1961) o necropolă de incineraţie datând din epoca bronzului mijlociu (sec. 15-14Î.Hr.) şi o necropolă de inhumaţie de la începutul Epocii fierului (1200-450/300Î.Hr.), în care s-a găsit material arheologic caracteristic unei culturi (Cultura Suciu), reprezentată prin ceramică tipică (castroane tronconice carenate, ceşti cu o toartă supraînălţată, cu decor geometric spiralic ş.a.) şi prin numeroase depozite de bronzuri.
În comuna Lăpuş există biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului", ce datează din secolul al XVI-lea, având picturi interioare în tempera din 1697; tot aici au fost descoperite urmele unei aşezări din Epoca bronzului şi o necropolă de la sfârşitul Epocii bronzului şi începutul Epocii fierului, cu un inventar bogat (podoabe şi butoni de aur, topoare de luptă din fier, pumnale, urne din ceramică, străchini decorative cu motive geometrice etc.).
În comuna Cupşeni, se află o biserică de lemn monument de arhitectură, ce datează din anul 1600.
În centrul orașului Târgu Lăpuș se află Monumentul eroilor căzuți pentru reîntregirea neamului amplasat, ridicat în anul 1935, distrus în 1940, refăcut în anul 1946 (opera sculptorului Balan Gheorghe).
În incinta Liceului teoretic "Petru Rares", ridicat de către "Astra Lapușana", se afla monumentul istoric cu bustul lui "Petru Rareș (opera sculptorului Mircea Roman)
Crucea ridicată în fața Bisericii ortodoxe romane din orașul Târgu Lăpuș, în cinstea eroilor cazuti în primul război mondial
Ţara Lăpuşului adăposteşte biserici din lemn, aflate în patrimoniul UNESCO. În total , intreaga zonă numără 28 Biserici-muzeu din lemn.
Biserica "Arhanghelii Mihail şi Gavril". Cea reprezentativă a zonei se află la Rogoz, a fost construită la 1560. În 1661 biserica a fost distrusă parţial de tătari, dar refăcută ulterior în forma actuală. Cele 125 de capete de cal stilizat simbolizează fuga spre veşnicie. Aceasta biserica este inclusă în patrimoniul UNESCO şi beneficiază de punerea în valoare printr-un proiect PHARE în valoare de 184.622,60 Euro, din care contribuţia locală - 53.860,61 Euro .
Mănăstirea Sfânta Ana de la Rohia. A fost construită între anii 1923 - 1925, se află în mijlocul unui codru de stejar şi fag pe dealul numit "Dealu-i Vie" la 500 de metri altitudine. Este o mănăstire monahi, o comunitate izolată care impresionează prin atmosfera de pace şi reculegere, prin parcul îngrijit şi clădirile sobre. Biblioteca mănăstirii, însumând peste 40.000 de tomuri, tezaurizează valori deosebite. Mănăstirea nou construită, "Sfântul Ilie", se află la hotarul dinspre sud a Ţarii Lăpuşului. De asemenea, descoperirile arheologice de pe teritoriul judetului, vestigiile datate ca fiind din Epoca Bronzului de pe Valea Chioarului, Sapanta, Lapus, demonstreaza o continuitate de locuire inca din prima parte a epocii metalelor. Valoroase pentru patrimoniul local, una din cele doua claduri culturale de patrimoniu o reprezinta Școala veche din piatră, datată din 1858, situată în centrul orașului Târgu Lapuș, declarată muzeu istoric, pentru comemorarea zilei de 5 decembrie 1918, când a avut loc măcelul asupra românilor care sărbătoreau Unirea principatelor Romane. Cea de-a doua, Primăria veche a orașului Târgu Lăpuș este datată din sec. XIX-lea și adapostește azi policlinica orașului.
Muzeele locale se găsesc după cum urmează:
1. Muzeul de pe lângă "Casa poetului" de la Mănăstirea Rohia
2. Muzeul din incinta Clubul elevilor Târgu Lăpuș
3. Muzeul de pe lângă Școala generală Dumbrava
4. Muzeul Florian, la 10 km de oraşul Târgu Lapuş, înspre localitatea Cerneşti. O poiana care găzduieşte lucrari de sculpturi în aer liber.
Tara Lapușului, loc bogat în tradiții și obiceuri deține și un patrimoniu bogat de echipamentele tradiționale utilizate; dintre cele utilizate în zonă sunt cele ce aparțin artei populare și care se utilizează la: țesutul la război, țesături din fire naturale, lucratul în lemn (inclusiv sculptura cu motive tradiționale), ceramică și olărit, costume populare, instrumente muzicale.