Adresa: str. Țibleșului nr. 2, Târgu Lăpuş, 435600 jud. Maramureş

Tel.: 0262-384.465 Fax: 0262-385.403 Email: primaria_tgl@yahoo.com

Cadrul geografic

23 May 2018


CADRUL GEOGRAFIC

Din punct de vedere natural-geografic, teritoriul judeţului Maramureş se caracterizează prin existenţa a două bazine depresionare ce concentrează în cadrul lor majoritatea aşezărilor umane: depresiunea Maramureşului şi depresiunea Copalnic-Lăpuş, separate de lanţul munţilor Gutâi-Ţibleş. În cadrul depresiunii Baia Mare-Copalnic-Lăpuş localităţile cele mai mari s-au dezvoltat în cadrul văilor principale, restul teritoriului fiind caracterizat prin localităţi în general mici, risipite pe dealuri. Densitatea în teritoriu a localităţilor în zona depresiunii Lăpuşului este cuprinsă între 5 şi 7 localităţi/100kmp. Târgu Lăpuş este situat în partea de nord-vest a Depresiunii Transilvaniei, în judeţul Maramureş, la 47 de km de Baia Mare (reşedinţa de judeţ). Judeţul Maramureş, si implicit oraşul Târgu Lăpuș, fac parte din teritoriul Regiunii aflate printre cele mai competitive din România, respectiv Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, alături de județele: Satu-Mare, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Bihor şi Cluj.