Adresa: str. Țibleșului nr. 2, Târgu Lăpuş, 435600 jud. Maramureş

Tel.: 0262-384.465 Fax: 0262-385.403 Email: primaria_tgl@yahoo.com

Componența Comisiilor de specialitate

23 May 2018
COMPONENŢA COMISIILOR DE SPECIALITATE

I. COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALE, BUGET, FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT, SERVICII ŞI COMERŢ
1.BUDE IOAN                - preşedinte;
2 KRAUS VASILE         - secretar;
3 LEŞE RADU                 - membru;
4 NEMETH ZOLTAN - membru;
5 ȘANTA ALEXANDRU - membru;

II. COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE PROTECTIA MEDIULUI, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ŞI ARHITECTURA, AGRICULTURĂ
1 NECHITA IOAN      - preşedinte;
2 CHIRA IOAN      - secretar;
3 NEMETH ZOLTAN  - membru;
4 ȚURA FLORIN      - membru;
5 GIURGIU DOREL .   - membru;

III. COMISIA PENTRU INVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTURĂ, PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORTIVE ŞI DE AGREMENT
1 BILȚ VALERIA      - preşedinte;
2 BURZO MIHAI      - secretar;
3 PETRUŢ CĂTĂLIN   - membru;
4 NECHITA IOAN     - membru;
5 MUREȘAN MIHAI  - membru;

IV. COMISIA PENTRU ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA, JURIDICA, APARAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI LIBERTATII CETATENILOR, INTEGRARE EUROPEANĂ
1     BUŞECAN VASILE - preşedinte;
2     LEȘE IOANA         - secretar;
3     KRAUS VASILE - membru;
4 ŞANTA VASILE - membru;
5      BUDA IOAN         - membru;