Adresa: str. Țibleșului nr. 2, Târgu Lăpuş, 435600 jud. Maramureş

Tel.: 0262-384.465 Fax: 0262-385.403 Email: primaria_tgl@yahoo.com

Cultură

23 May 2018

Infrastructura culturală

Infrastructura culturală a oraşului Târgu Lăpuş este compusă din:

-          Casa de Cultură „Vasile Grigore Latiş” din Târgu Lăpuş;

-          Biblioteca oraşenească Târgu Lăpuş;

-          Biblioteca „Casa poetului” de la Mănastirea Rohia;

-          Biblioteca Protopopiatului Ortodox Român din Târgu Lăpuş;

-          Bibliotecile unităţilor de învăţământ prevăzute cu secţie de împrumut;

-          Muzeul din incinta Mănastirii Rohia;

-          Căminele culturale din Rohia, Dămăcuşeni, Rogoz, Stoiceni, Dobricu Lapuşului, Inău, Borcut, Cufoaia, Răzoare, Boiereni.

Casa de Cultură „Vasile Grigore Latiş” din Târgu Lăpuş îşi are sediul în zona centrală a oraşului, pe strada Eroilor, şi funcţionează într-o clădire reabilitată şi modernizată în anul 2012 printr-un proiect în valoare de 1.870.680 lei, finanţat de la bugetul local şi bugetul de stat. Prin acelaşi proiect s-a asigurat şi dotarea cu mobilier şi echipamente la standarde moderne a Casei de Cultură, astfel încât, în prezent, este asigurată desfăşurarea în cele mai bune condiţii a activităţilor cultural - artistice şi ştiinţifice.

În ceea ce priveşte Căminele Culturale din satele aparţinătoare oraşului Târgu Lăpuş se constată faptul că 5 dintre acestea au fost reabilitate recent şi sunt în stare bună de funcţionare (Căminele Culturale din Dămăcuşeni, Rogoz, Stoiceni, Dobricu Lăpuşului şi Cufoaia), pe lângă acestea, Căminul din Boiereni funcţionând într-un spaţiu adecvat din cadrul şcolii, care a fost adaptat pentru activităţi culturale, în timp ce la căminele culturale din Borcut şi Inău se lucrează în prezent, iar cel din Răzoare este într-o stare relativ avansată de degradare şi necesită reparaţii urgente. Având în vedere numărul redus de locuitori, localităţile Dumbrava şi Groape nu dispun de cămin cultural. Administraţia tuturor căminelor culturale este asigurată de delegaţii săteşti care sunt comisii alese de cetăţenii fiecărui sat pentru a se ocupa de problemele localităţii.

Biblioteca orășenească Târgu Lăpuș, înființată în anul 1949, funcționează în prezent în incinta Casei de Cultură şi dispune de un fond de carte de aproximativ 27.000 de volume. cu caracter enciclopedic, care se adresează tuturor categoriilor de cititori, de la preșcolari până la intelectuali de marcă. În sala de lectură mobilată şi dotată modern, cititorii pot consulta atât colecții periodice, cât și orice altă carte din bibliotecă. Pe lângă colecţiile de carte, biblioteca dispune de 4 calculatoare conectate la internet, un scanner, o imprimantă şi un videoproiector.

Biblioteca de la Mănăstirea Rohia, organizată de filosoful Nicolae Steinhardt - monahul Nicolae de la Rohia - după modelul marilor biblioteci publice, dispune de aproximativ 40.000 de cărţi şi reviste cu conţinut teologic şi de cultură profană. În afară de fondul principal teologic, biblioteca adăposteşte cărţi din numeroase şi variate domenii ca: istorie, arheologie, artă, poezie şi proză literară (română şi straină), muzică, ştiinţe, geografie, diplomaţie, dramaturgie, etnografie, literatură populară, critică, eseistică, filosofie, psihologie, logică, precum şi biografii, memorii, jurnale, cărţi juridice, de economie politică, ştiinţă politică, sociologie şi manuale didactice. Cărţile din biblioteca mănăstirii pot fi împrumutate doar în incinta mănăstirii.

Muzeul Mănăstirii Rohia este amenajat începând cu anul 2007 în biserica de lemn din cadrul „Colţului maramureşan” al Mănăstirii Rohia, după ce în perioada 1983 - 2007 se găsea la etajul II al „Casei Poetului” din incinta mănăstirii. Muzeul adăposteşte o bogată colecţie de carte veche bisericească şi o frumoasă colecţie de icoane pe lemn şi pe sticlă, datând din secolul al XVIII-lea.

În ceea ce priveşte asociaţiile şi organizaţiile culturale care îşi au sediul sau îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul oraşului Târgu Lăpuş, menţionăm Asociatia culturală „Astra Lăpuşană”care a fost înfiinţată în anul 1908 ca departament al Asociaţiei Culturale „Astra Bistriţeană”. În prezent, aceasta este constituită ca organizaţie de sine stătătoare, la rândul său având în subordine 6 cercuri comunale din zona Lăpuş şi Chioar.

Printre personalităţile reprezentative ale zonei se numără:

-  Grigore Leşe - rapsod popular; 

-  Vasile Latiş - poet, folclorist, profesor universitar, doctor în filologie;

-  P.S. Iustinean Chira - episcopul Maramureşului „Vlădicul”;

-  P.S. Iustin Hodea Sigheteanu - episcop vicar al Maramureşului şi Sătmarului;

-  Nicolae Steinhard - eseist, critic literar, filozof, monahul de la Rohia; 

-  Alexandru Perţa Cuza - meşter popular şi sculptor; 

-  Nicolae Şerban - sculptor din satul Rogoz; 

-  Nicolae Man - sculptor şi creator popular.