Adresa: str. Țibleșului nr. 2, Târgu Lăpuş, 435600 jud. Maramureş

Tel.: 0262-384.465 Fax: 0262-385.403 Email: primaria_tgl@yahoo.com

Învățământ

23 May 2018
Educație
Tradiţia educaţiei în Târgu Lăpuş a început în 1622, anul înfiinţării primei şcoli din localitate, pentru ca în 1821 aici să funcţioneze 3 şcoli confesionale. Un secol mai tarziu, în 1921, a luat fiinţă Şcoala Superioară Românească „Petru Rareş", devenită apoi liceu.
În prezent infrastructura educaţională este formată din:
 Şcoala gimnazială „Nicolae Steinhardt", cu unităţi de învăţământ gimnazial în Răzoare, Rogoz şi Rohia şi o grădiniţă în Boiereni;
 Şcoala gimnazială „Benko Ferencz" din Dămăcuşeni;
 O şcoală specială de ocrotire a copiilor cu deficienţe din Târgu Lăpuş;
 Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil" din Târgu Lăpuş (de acesta aparţinând 5 dintre grădiniţe şi 3 dintre şcolile din mediul rural);
 Liceul Teoretic „Petru Rareş" din Târgu Lăpuş;
 O secţie a Facultăţii de Textile, Pielărie şi Management Industrial a Universităţii de Stat „Gheorghe Asachi" din Iaşi şi o filială a Universităţii private „Agora" din Oradea.
Numărul total al preşcolarilor este de aproximativ 400, iar cel al elevilor este de 2.250, acesţia din urmă fiind repartizaţi pe niveluri de învăţământ după cum urmează: 450 de elevi în învăţământul primar, 600 de elevi în învăţământul gimnazial şi 1.200 de elevi în învăţământul liceal.
În localitatea Târgu Lăpuş sunt localizate Liceul Teoretic „Petru Rareş", care are şi 4 clase de învâţământ gimnazial şi Liceul Tehnologic "Grigore C. Moisil", care are inclusiv clase de învăţământ primar şi gimnazial. 
Liceul Teoretic „Petru Rareş"
Liceul Teoretic „Petru Rareş" funcţionează într-o clădire nouă cu 27 de săli de clasă, laboratoare de fizică, chimie, biologie şi 3 laboratoare de informatică, care a fost finalizat în anul 2006 şi beneficiază de dotări la standarde europene, inclusiv calculatoare dotate cu soft educaţional pentru unul dintre laboratoarele de informatică şi un total de 125 de calculatoare cu conexiune la internet. Dotările liceului au fost asigurate prin implementarea unor proiecte cu finanţare nerambursabilă, prin finanţare locală sau prin atrageREA sprijinului unor fundaţii şi organizaţii străine. În plus, liceul dispune de o nouă sală polivalentă de sport, construită la standarde europene, care are o capacitate de 700 de locuri şi care poate găzdui pe lângă orele de educaţie fizică şi sport şi competiţii sportive de interes local.
Dintre proiectele cu un impact major asupra dezvoltării liceului amintim Proiectul „Economia Bazată pe Cunoaştere", finanţat de Banca Mondială şi Guvernul Romaniei, iar dintre fundaţiile străine care au sprijinit liceul amintim: Oudewater şi Woerden din Olanda şi Ville de Champagney din Franţa.
De asemenea, în prezent este în derulare un proiect de construire a „Campusului Şcolar Petru Rareş" în valoare de 10.500.000 lei, finanţat în cadrul Programului Guvernului României privind contruirea de campusuri şcolare de către Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Cercetării. În cadrul acestuia s-au construit sau sunt în curs de construire: un internat cu 100 de locuri pentru elevii liceului, un bloc cu 10 garsoniere pentru profesorii care nu au o locuinţă în Târgu Lăpuş, o cantină - club cu 200 de locuri, terenuri de sport şi se vor face amenajări de incintă. 
În cadrul liceului funcţionează 4 clase de gimnaziu (câte una pe fiecare an de învâţământ) şi câte 4 sau 5 clase pe fiecare an de învâţământ gimnazial, cu profil real şi uman. Specializările disponibile pentru ciclul liceal din oferta educaţională a liceului sunt: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii, ştiinţe sociale, filologie.
La nivelul anului şcolar 2012 - 2013, la Liceul Teoretic „Petru Rareş" învăţau un număr de 732 de elevi, dintre care 100 de elevi în ciclul gimnazial, fiind organizaţi în 4 clase, şi 632 de elevi în ciclul liceal, organizaţi în 23 de clase. Corpul profesoral al liceului a fost format din 51 de profesori, dintre care 6 suplinitori, cu un profesor mai puţin decât în anul şcolar anterior. 
Rata de promovare la examenul naţional a fost de 100%, atât în anul 2011, cât şi în anul 2012, iar rata de promovare a examenului de bacalaureat a fost de 83,04% în 2012 şi de 89,1% în 2011, ceea ce reprezintă rate bune şi foarte bune, reflectând calitatea bună a activităţii de învăţământ. 
Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil"
Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil" a fost înfiinţat în anul 1856 ca şi şcoală greco - catolică, de-a lungul timpului trecând prin mai multe transformări în ceea ce priveşte titulatura şi oferta educaţională, fiind chiar desfiinţat în anul 1931 şi reînfiinţat în anul 1948. Din 2004, acesta a avut titulatură şi funcţionalitate de Grup Şcolar, iar de la 1 septembrie 2012 s-a transformat în Liceu Tehnologic.
În prezent, pe lângă liceu funcţionează o şcoală generală în Târgu Lăpuş, 3 şcoli primare cu grădiniţă în Borcut, Dobricu Lăpuşului şi Inău şi 2 grădiniţe, fără învăţământ primar, în Cufoaia şi în Stoiceni şi Dumbrava.
Baza materială a grupului şcolar este formată din clădirile în care funcţionează şcolile şi grădiniţele, în mare parte modernizate prin Programul Guvernului României pentru reabilitarea infrastructurii şcolare din învăţământul preuniversitar de stat în perioada 2007 - 2008, prin contribuţia Consiliului Local Târgu Lăpuş şi prin asigurarea de reparaţii în regie proprie. De asemenea, Grupul Şcolar dispune de sală şi terenuri de sport, bibliotecă şcolară, laboratoare şcolare (informatică, fizică, chimie, biologie), internat şi cantină pentru elevi. Starea dotărilor materiale şi a materialului didactic este bună, programele recente de modernizare contribuind inclusiv la creşterea standardelor de calitate a dotărilor materiale. 
La nivelul anului şcolar 2012 - 2013, la Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil" şi şcolile şi grădiniţele aparţinătoare învăţau un număr de 1.059 de copii, dintre care 54 de preşcolari în cele 5 grupe, 41 de elevi în 4 clase de învăţământ primar din mediul rural şi 280 de elevi în 14 clase de învăţământ primar din mediul urban, 259 de elevi în 12 clase gimnaziale, 458 de elevi în 19 clase de învăţământ liceal şi 29 de elevi într-o clasă de învăţământ profesional. 
Personalul grupului şcolar era reprezentat în anul şcolar 2012 - 2013 de 75 de profesori, dintre care 29 de profesori suplinitori şi niciun profesor necalificat. 
Rata de promovare la examentul naţional a fost de 65,85% în 2012 şi de 77,46% în 2011, iar la examenul de bacalaureat a fost de 44,18% în 2012 şi de 22,22% în 2011, ceea ce reflectă promovabilităţi reduse, dar caracteristice învăţământului tehnologic.
În fiecare dintre localităţile rurale funcţionează o şcoală şi o grădiniţă care aparţine de una dintre cele 4 instituţii cu personalitate juridică, astfel încât copii pot beneficia de educaţie timpurie, facilă şi accesibilă în localitatea proprie. În general, acestea dispun de 1 - 2 săli de clasă, în care funcţioneză câte o grupă de elevi şi una de preşcolari, personalul didactic fiind format din 1 - 2 învăţători şi câte un educator. Şcolile din Dămăcuşeni, Rogoz şi Răzoare dispun de un număr mai mare de săli de clasă, populaţia şcolară de aici fiind mai mare.
În general, scolile din mediul rural au fost dotate cu cate 2 - 3 calculatoare şi o minibibliotecă. Acestea sunt prevazute cu câte o fosă septică/vidanjă, sunt racordate la reţele de apă proprii şi sunt întreţinute de câte un îngrijitor angajat cu jumătate de normă. Unele unităţi funcţionează fără autorizaţie sanitară, datorită dotării, în cele mai multe cazuri, cu doar două cabine de WC. De asemenea, lipsesc spaţiile de joacă pentru preşcolari şi, în unele cazuri, terenurile de sport pentru elevi, impunandu-se, astfel, amenajarea acestora.
În ceea ce priveşte învăţământul universitar, pe teritoriul oraşului Târgu Lăpuş funcţionează o secţie a Facultăţii de Textile, Pielărie şi Management Industrial a Universităţii de Stat „Gheorghe Asachi" din Iaşi, care oferă atât locuri la buget, cât şi locuri la taxă şi o filială a facultăţii private Agora din Oradea, care oferă studii la distanţă pentru două specializări: drept şi contabilitate. Cele două facultăţi funcţionează în clădirea Campusului Petru Rareş şi oferă posibilitatea tinerilor din comunitate să urmeze studii superioare, chiar dacă nu dispun, din cauza crizei economice, de resursele financiare necesare pentru a studia în centre universitare precum Cluj, Iaşi, Oradea sau chiar Baia Mare.